Obywatel ma prawo do uzyskania  informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne

(Art. 61 Konstytucji RP)

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Paniówkach
Gimnazjum nr 2 w Paniówkach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 
ul. Zwycięstwa 44
44-177 Paniówki
Tel.: (0-32) 301-15-80
Fax: 32 30 11 580

Gminne Przedszkole w Paniówkach
ul. Dworska
44-177 Paniówki
tel/fax 032 30 11 510
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


red

Redaktor BIP

Łukasz Nowak

  telefon: 32 30 11 580
  fax: 32 30 11 580
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) Szczegóły TU


logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 

 

Podstawowe dane
Podmiot udostępniający informację  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach
Informację wytworzył lub odpowiada za treść  Małgorzata Wiśniewska
Data wytworzenia informacji  2013-12-08
Informację wprowadził do BIP  Łukasz Nowak
Data udostępnienia informacji w BIP  2013-12-08